6 عدد كپسول حاوی پروژسترون می باشد كه با ایجاد بی حسی موضعی و ایجاد شكاف به طول 4 تا 5 میلیمتر در زیر پوست بازو یا ساعد كاشته می شود .

مكانیسم اثر شبیه قرص هاست و تا 5 سال از حاملگی جلوگیری می كند .

كپسول ها غیر قابل جذب بوده و باید خارج شود .

 

مواردی كه نورپلانت توصیه می شود :

 

1.   خانم هایی كه قصد دارند بین فرزندانشان فاصله طولانی باشد و یا نمی توانند عقیم شوند .

2.   خانم هایی كه به استفاده از روش هایی با مصرف مستمر مانند قرص و كاندوم نما باشند .

3.   مواردی كه مصرف استروژن منع شده .

4.   اختلال قاعدگی و لكه بینی.

 

منبع  :  دانستنی های ازدواج    
آدرس وب :    www.zojblog.ir  
پست الکترونیک  :  zojblog.ir@gmail.com