راه های پیشگیری از بارداری :

 

1.   روش های طبیعی

2.   روش های دارویی و شیمیایی

3.   روش های مكانیكی

4.   روش های جراحی

 

انواع روش ها و وسایل جلوگیری از بارداری :

 

1.   روش های طبیعی

1.   روش های منقطع

2.   متد ریتمیك

3.   روش شیر دهی

¬  روش های شیمیایی موضعی

¬  داروها

¬  انواع قرص

¬  نورپلانت

¬  آمپول ها

¬  IUD

¬  كاندوم

¬  اسپرم كش ها

¬  وازكتومی ( بستن لوله اسپرم بر مردان )

¬  توبكتومی ( بستن لوله رحم زنان )

 

و ...

 

مكانیسم اثر قرص ها

طریقه مصرف قرص

مزایای قرص

معایب قرص

موارد منع مصرف

فراموش كردن مصرف قرص


منبع  :  دانستنی های ازدواج    
آدرس وب :    www.zojblog.ir  
پست الکترونیک  :  zojblog.ir@gmail.com